Category Archives: Bursa Nderkombetare

Universum Buletini i Bursave Ndërkombëtare

Nr. 2: 16/05/2013
Të nderuar,

Jeni duke lexuar numrin e dytë të përmbledhjeve të bursave, trajnimeve, internshipeve dhe konferencave ndërkomëbtare të cilat janë shpallur nga universitete dhe institucione të ndryshme anë e mbanë botës.

Kjo përmbledhje përgaditet nga Kolegji Universum dhe distribuohet në formë të newsletter dhe së shpejti edhe përmes web-faqës se posaqme. Ndjehuni të lirë të shkruani në buletini@universum-ks.org për informata dhe ndihmë.

Kolegji Universum është në shërbim të shoqërisë kosovare. Ju faleminderit për besimin dhe mbështetjen e vazhdueshme.

Bursa Master

  Bursë nga University of Sydney, Australi
Afati deri: 31 Qershor-15 Dhjetor
Bursa: E plotë, mbulon të gjitha shpenzimet
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar
University of Sydney, njw nga universitetet me te mira, ofron bursa të plotë për të gjithë studentët ndërkombëtar.
Kliko për më shumë informata
  Bursë nga Bristol University, Britani e Madhe
Afati deri: 24 Maj
Bursa: 8500 Funta për 3 vjet
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar

Bristol University ofron burse 8500 funta e cila ndahet për 3 vjet për të gjithë studentët ndërkombëtar të cilët janë të shkëlqyshëm.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga Sheffield Hallam University, Angli
Afati deri: 30 Qershor – 1 Nëntor
Bursa: 50% deri 100%
E hapur: Për studentët e shteteve jo anëtare në BE

Sheffield Hallam University ofron bursë për studentet e shteteve jo anëtare në BE, të cilët kanë aftësi në gjuhën angleze dhe kanë notë mesatare të lartë. Bursa ofrohet për të gjitha fushat e studimit që poedon universiteti.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga Westminster University, Angli
Afati deri: 31 Maj – 1 Nëntor
Bursa: E plotë, mbulon të gjitha shpenzimet si dhe koston e udhëtimit
E hapur: Për studentët e vendeve në zhvillim

Westminster University ofron bursë të plotë për studentët e vendeve të varfëra. Studentët duhet të jenë të shkëlqyer si dhe në gjendje jo të mirë financiare. Ky universitet ofron bursë në të gjitha fushat e studimit.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga University of West London, Angli
Afati deri: 23 Gusht 2013
Bursa: 5000 funta
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar

University of West London ofron 100 bursa studimi për të gjithë studentët ndërkombëtar.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga Qeveria Australiane
Afati deri: Qershor – Tetor 2013
Bursa: E plotë, mbulon të gjitha shpenzimet
E hapur: Për studentët ndërkombëtar

Qeveria Australiane ofron bursë për të gjithë studentët ndërkombëtar, të cilët dëshirojnë të studiojnë në universitetet Australiane. Bursa ofrohet në të gjitha fushat e studimit.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga University of West England, Angli
Afati deri: 31 Maj 2013
Bursa: E plotë
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar

University of West England ofron bursë për të gjithë studentët ndërkombëtar. Bursa ofrohet në të gjitha fushat e studimit.

Kliko për më shumë informata

Bursa Bachelor

  Bursë nga Sheffield Hallam University, Angli
Afati deri: 30 Qershor 2013
Bursa: 50% deri 100%
E hapur: Për studentët e shteteve jo anëtare në BE

Sheffield Hallam University ofron bursë në të gjitha fushat e studimit për studentet që vijnë nga shtetet që nuk janë anëtare në BE, që kanë aftësi në gjuhën angleze dhe posedojnë notë të lartë mesatare.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga University of Sydney, Australi
Afati deri: 31 Qershor-15 Dhjetor
Bursa: E plotë, mbulon të gjitha shpenzimet
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar
University of Sydney, njw nga universitetet me te mira, ofron bursa të plotë për të gjithë studentët ndërkombëtar.
Kliko për më shumë informata
Bursë nga Westminster University, Angli
Afati deri: 31 Maj 2013
Bursa: E plotë, mbulon të gjitha shpenzimet si dhe koston e udhëtimit
E hapur: Për studentët e vendeve në zhvillim

Westminster University ofron bursë të plotë për studentët e vendeve të varfëra. Studentët duhet të jenë të shkëlqyer si dhe në gjendje jo të mirë financiare. Ky universitet ofron bursë në të gjitha fushat e studimit.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga University of West London, Angli
       Afati deri: 23 Gusht 2013
Bursa: 5000 funta
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar

University of West London ofron 100 bursa studimi për të gjithë studentët ndërkombëtar.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga CEEPUS Austria
Afati deri: 15 Qershor 2013
Bursa: E plote
E hapur: Për vendet e Ballkanit Perëndimor
CEEPUS Austria ofron bursë për studentët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku bënë pjesë edhe Kosova. CEEPUS ofron bursë për studime në të gjitha universitetet e Austrise. Fakultetet ku bursa ofrohet jane: Agrokulturë, Art, Muzikë, Ekonomiks dhe Biznes, Juridik, Mjeksi, Shkenca Natyrore dhe Sociologji.

 

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga CEEPUS Bulgaria
Afati deri: I pacaktuar
Bursa: mbulon gjysmën e shpenzimeve (50%)
E hapur: Për studentët nga vendet e Ballkanit Perendimor

CEEPUS Bulgaria ofron bursë 50% për studentët e Ballkanit Perendimor, ku bënë pjesë edhe Kosova. CEEPUS ofron bursë në të gjitha universitetet e Bullgarisë.
Fakultetet ku ofrohet bursa janë: Agrokulturë, Arkitekturë dhe Dizajn, Inxhinieri Civile, Art, Muzikë, Shkenca Kompjuterike, Ekonomiks dhe Biznes, Edukim, Gazetari, Juridik, Mjeksi etj.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga CEEPUS, Republika Ceke
Afati deri: 15 Qershor 2013
Bursa: E plotë
E hapur: Për vendet e Ballkanit Perëndimor

CEEPUS Republika Ceke ofron bursë të plotë për studentët e Ballkanit Perëndimor, ku bënë pjesë edhe Kosova. CEEPUS ofron bursë studimi në universitetet publike të Cekisë. Fakultetet apo fushat e studimit ku ofrohet bursa janë: Agrokulturë, Arkitekturë dhe Dizajn, Inxhinieri Civile, Art, Muzikë, Shkenca kKompjuterike, Ekonomiks dhe Biznes, Edukim, Gazetari, Juridik, Mjeksi etj.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga CEEPUS, Hungari
Afati deri: 15 Qershor 2013
Bursa: E plotë
E hapur: Për studentët nga vendet e Ballkanit Perëndimor

CEEPUS Hungaria ofron bursë të plotë për studentët e Ballkanit Pervndimor, ku bënë pjesë edhe Kosova. CEEPUS ofron bursë në të gjitha universitetet e Hungarisë. Fakultetet ku ofrohet bursa janë: Agrokulturë, Arkitekturë dhe Dizajn, Inxhinieri Civile, Art, Muzikë, Shkenca Kompjuterike, Ekonomiks dhe Biznes, Edukim, Gazetari, Juridik, Mjeksi etj.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga CEEPUS, Poloni
Afati deri: 31 Tetor 2013 për afatin pranveror
Bursa: E plotë
E hapur: Për studentët nga vendet e Ballkanit Perëndimor

CEEPUS Republika Ceke ofron bursë të plotë për studentët e Ballkanit Perëndimor, ku bënë pjesë edhe Kosova. CEEPUS ofron bursë studimi në universitetet publike të Cekisë. Fakultetet apo fushat e studimit ku ofrohet bursa janë: Agrokulturë, Arkitekturë dhe Dizajn, Inxhinieri Civile, Art, Muzikë, Shkenca kKompjuterike, Ekonomiks dhe Biznes, Edukim, Gazetari, Juridik, Mjeksi etj.

Kliko për më shumë informata
Facebook Twitter LinkedIn YouTube
Advertisements

Universum Buletini i bursave, konferencave, seminareve dhe trajnimeve ndërkombëtare

Nr. 1: 03/04/2013
Të nderuar,

Jeni duke lexuar numrin e parë të përmbledhjeve të bursave, trajnimeve, internshipeve dhe konferencave ndërkomëbtare të cilat janë shpallur nga universitete dhe institucione të ndryshme anë e mbanë botës.

Kjo përmbledhje përgaditet nga Kolegji Universum dhe distribuohet në formë të newsletter dhe së shpejti edhe përmes web-faqës se posaqme. Ndjehuni të lirë të shkruani në buletini@universum-ks.org për informata dhe ndihmë.

Kolegji Universum është në shërbim të shoqërisë kosovare. Ju faleminderit për besimin dhe mbështetjen e vazhdueshme.

Bursa Master

Burse ne University of Twente, Holandw
Afati deri: 30 Mars 2013
Bursa: 10.000 euro, 12.500 euro, 20.000 euro, 22.500 euro
E hapur per:  per te gjithe studentet e shteteve te  jo/BE

University of Twente ofron bursa ne shume fusha te studimit duke perfshire: Matematike, Fizike, Biznes, Shkenca kompjuterike, Inxhinieri kimikale, inxhinieri civile, Inxhinieri elektrike, shkencat shendetesore, inxhinieri  industriale te dizajnit, inxhinieri industrial dhe menaxhment, Studime shendetsore, teknologji dhe shoqeri, studime evropiane etj.

Kliko për më shumë informata
Bursë në Bournmouth University, Angli
Afati deri : 31 Maj 2013
Bursa: Gjashtë bursa të plota studimi (15.000 funta) dhe gjashtë gjysëm bursa (7500 funta)
E hapur për: të gjithë studentët e shteteve të jo/BE
Bournemoth University ofron bursë në fakultetin e biznesit dhe ka për synim t’i pajisë studentët me njohuri sa më të madhe në këtë fushë.
Kliko për më shumë informata
Bursë nga Anglo-American University, Pragë Ceki
Afati deri: i pacaktuar
Bursa: Bursë në baza meritore nga 10-100%, bursë për studentë me vështirësi financiare, bursë për studentët me aftësi të kufizuara.
E hapur për: të gjithë studentet meritor
University of Anglo-American në Pragë ofron bursat e lartëcekura në fakultetin e Biznesit, fakultetin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Diplomaci, në fakultetin e Humanitetit dhe Shkencave Sociale, në fakultetin e Juridikut, në fakultetin e Gazetarisë.
Kliko për më shumë informata
Bursë nga qeveria Turke
Afati deri: 30 Qershor 2013
Bursa: mbulon shpenzimet e shkollimit dhe akomodimit.

E hapur për të gjithë studentët që kanë mbaruar fakultet 4 vjecar, të kenë nivel të mirë të gjuhës angleze, turke apo franceze. Studentët të cilët kanë mbaruar universitetin më shumë se 2 vjet më parë dhe që janë mbi moshën 25 vjecare nuk pranohen.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Utrecht University, Holandë
Afati deri: 01 Shtator 2013
Bursa: 5000-27.000 euro për vit
E hapur: Për studentët nga vendet jo anëtare në BE.
Utrecht University ofron bursë në këto fusha: Në fakultetin e Shkencave Humane, në fakultetin Juridik, ekonomik dhe Qeverisës, në fakultetin e Shkencave Natyrore, në fakultetin e Shkencave Sociale dhe të Sjelljes, në fakultetin e Shkencave Gjeo.
Kliko për më shumë informata
Bursë nga University Tartu, Estoni
Afati deri: 16 Prill 2013
Bursa: pagesë e plotë e shkollimit
E hapur: Për të gjithë studentët e botës të cilët posedojnë diploma bachelor ne keto dege: Shkenca Kompjuterike, Teknologji e Informacionit, Inxhinieri Kompjuterike, Menaxhimi i Sistemit Informativ. Studentët duhet të kenë testin e TOEFL të kryer me 70 pik minimum ose IELTS 5.5

University Tartu në Estoni ofron bursë për të gjithë studentët e botës për studime në programin Inxhinieri Programore.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Macquarie University, Australi
Afati deri: 30 Prill/31 Tetor 2013
Bursa: mbulon shpenzimet e shkollimit
E hapur:  Për të gjithë studentët e botës me prejashtim të atyre që posedojnë nënshtetësi australiane dhe neo-zelandeze. Studentët duhet që mesataren e notave ta kenë mbi 3.7 GPA.

Macquire University ofron bursë në këto fusha të studimit: Administrim Biznesi, Financa, Kirurgji te Avancuar dhe Kirurgji Normale.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga London Metropolitan University, Angli
Afati deri: 31 Maj/31 Tetor 2013
Bursa: E plotë për pagesën e universitetit si dhe asistencë financiare për shpenzimet personale
E hapur: Për të gjithë studentët e botës

London Metropolitan University ofron bursë për të gjitha degët në master.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga University of Birmingham, Angli
Afati deri: 31 Maj 2013
Bursa: E plote 10.000 funta ku nuk përfshihen shpenzimet personale
E hapur: Për të gjithë studentët nga vendet jo anëtare në BE.

Birmingham University ofron bursë për të gjitha degët në master.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga instituti OFID
Afati deri: 1 Maj 2013
Bursa:  Përfshinë pagesën e universitetit si dhe akomodimin
E hapur: edhe për studentët nga Kosova. Studentet duhet të jenë 23-32 vjec, me nota të larta. Duhet të kenë diplomë bachelor nga nje universitet i akredituar.

Instituti OFID ofron bursë për studimet master në degët që janë të lidhura me energjinë dhe zhvillimin.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Qeveria Holandeze
Afati deri: 7 Maj/1 Tetor 2013
Bursa: E plotë përfshirë shpenzimet personale, udhëtimit dhe viza
E hapur: Për shumë vende të botës përfshirë edhe Kosovën. Kandidatët duhet të kenë përvojë pune së paku 3 vjet. Paga duhet të paguhet nga kompania edhe kur je i pranishëm në Holandë për studimet master. Nuk duhet të jeni nënpunës i OKB-së, korporatave të mëdha, USAID, ambasadës holandeze. Studenti duhet te ketë nivele të larta të dijes po ashtu edhe të aktiviteteve.

Qeveria Holandeze ofron bursë në shumë fusha të studimit ku përfshihen: Agrokultura, Arkitektura, Humanitet dhe Arte, Administrim Biznesi dhe Menaxhment, Edukim, Inxhinieri, Juridik, Shkencat Ambientaliste, Shkencat e Komunikimit dhe Informacionit, Matematikë dhe Shkenca Kompjuterike, Turizëm etj.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Bocconi University, Itali
Afati deri: Janar/Maj 2013
Bursa: 11.500 euro për studime master me mundësi rinovimi në bazë të rezultateve
E hapur : Për të gjithë studentët të cilët nuk posedojnë nënshtetësinë italiane apo qëndrimin e përhershëm në Itali. Po ashtu studentët të cilët nuk kanë studiuar në Itali.

Bocconi University ofron bursë në fushën e studimit të Shkencave Natyrore.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Qeveria Amerikane
Afati deri: Shkurt/Tetor 2013
Bursa: E plotë, perfshirë të gjitha shpenzimet personale si dhe udhëtimin
E hapur: Për të gjithë studentët e botës perfshirë edhe Kosovën

Qeveria Amerikane ofron bursë për të gjitha fushat e studimit në Universitetet Amerikane.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Rotary Foundation
Afati deri: I pacaktuar
Bursa: 15.000$-30.000$ për vit
E hapur:  Për të gjithë studentët e botës

Rotary Foundation ofron bursë për të gjithë studentët nga të cilët përparësi kanë ata studentë që dëshirojnë të studiojnë në këto fusha: Zhvillim Ekonomik, Paqja dhe Konflikti, Uji dhe Pastërtia, Edukimi Thelbësor etj.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Curtin University, Australi
Afati deri: I pacaktuar
Bursa: Bursë dy vjecare e plotë
E hapur: Për të gjithë studentët e botës të cilët posedojnë nota të larta nga studimet Bachelor si dhe studentët të cilet rekomandohen nga universiteti ku kanë përfunduar studimet bachelor.

Curtin University ofron bursë për këto fusha studimi: Humanitet, Shkenca Natyrore dhe Inxhinieri, Studime te Aborigjeneve, Shkenca Shendetsore dhe Biznes.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Qeveria Japoneze
Afati deri: Mars – Maj 2013
Bursa: 144.000 YEN  (1200 euro)
E hapur: Për të gjithë studentët e vendeve me të cilat Japonia ka lidhje diplomatike ku perfshihet edhe Kosova. Studentët duhet të jenë në mes moshës 22-35 dhe të mos kenë studiuar më parë në Japoni.

Qeveria Japoneze ofron bursë për të gjitha fushat e studimit.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Sciences Po University, Francë
Afati deri: 4 Prill/2 Maj 2013
Bursa: 5.000 euro, 16.000 euro, 23.000 euro
E hapur: Për te gjithë studentët e shkëlqyer që vijnë nga vendet jo anëtare në BE.

Sciences Po University ofron bursë në këto fusha studimi: Shkenca Politike, Juridik, Ekonomiks dhe Financa, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Marrëdhënie Evropiane, Komunikim, Gazetari, Administrim Publike, Burime Njerëzore.

Kliko për më shumë informata

Bursa Bachelor

Bursë nga Cardiff University, Britani
Afati deri: 31 Maj 2013
Bursa: mbulon shpenzimet e shkollimit
E hapur: Për të gjithë studentët jo rezident në Mbretëri të Bashkuar.

Cardiff University ofron bursë për studentët e shkëlqyer në të gjitha fushat e studimit që posedon universiteti.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Qeveria Turke
  Afati deri: 31 Maj 2013
Bursa : E plotë, perfshirë edhe shpenzimet e jetesës
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar, të cilët janë të lindur jo më heret se 01.01.1992

Qeveria Turke ofron bursë për studentët internacional të cilët dëshirojnë të regjistrohen në universitet turke. Degët e studimeve në të cilat ofrohet bursa janë: Shkenca Politike Marrëdhënie Ndërkombëtare, Studime Islamike, Agrokulturë, Gazetari, Histori, Sociologji, Arkitekturë.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Macquarie University, Australi
Afati deri: 31 Tetor 2013
Bursa: mbulon shpenzimet e shkollimit
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar

Macquarie University ofron bursë për studentët ndërkombëtar të cilët kanë njohuri në gjuhën angleze si dhe duhen ti nënshtrohen TOEFL ose IELTS.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Humber College, Kanadë
Afati deri: 1 Korrik 2013
Bursa: 12.800 $
E hapur: Për të gjithë studentët e botës

Humber College ofron bursë për të gjithë studentët të cilët janë angazhuar në punë vullnetare dhe që kanë referenca dhe rekomandime të fuqishme. Humber College ofron bursë në të gjitha degët me prejashtim të Arteve Gjenerale dhe Shkencave Angleze.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Qeveria Japoneze, Japoni
Afati deri: Maj 2013
Bursa:  E plotë ku perfshihen edhe shpenzimet personale
E hapur: Për shtetet me të cilat Japonia ka marrëdhënie diplomatike perfshirë edhe Kosovën

Qeveria Japoneze ofron bursë për studentët me shtetet e të cilëve Japonia ka marrëdhënie diplomatike. Studentët të cilët janë më të vjetër se 01 Prill 1990 dhe më të rinj se 01 Prill 1996 nuk pranohen. Fakultet për të cilat mund të aplikoni për bursë janë: Shkenca Sociale dhe Humaniste, Shkenca Natyrore ku perfshihet edhe Mjekesia.

Kliko për më shumë informata
10.  Burse nga Qeveria Taivaneze, Taivan
 Afati deri: 31 Mars 2013
Bursa: E plote heqja e shpenzimeve universitare
E hapur: Per te gjithe studentet e botes

Qeveria Taivaneze ofron burse per te gjithe studentet e botes nga cdo kontinent. Studentet duhet te jen te shkelqyre. Qeveria Taivaneze ofron burse ne te gjitha fushat e studimit.

 

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Qeveria Daneze, Danimarkë
Afati deri: I pacaktuar    
Bursa: E plotë përfshirë edhe heqjen e shpenzimeve personale
E hapur: Për studentët që nuk i takojnë vendeve të BE-së

Qeveria Daneze ofron bursë për studentët të cilët vijnë nga vendet që nuk janë anëtare të BE-së. Kryesisht bursa ofrohet më tepër për vendet të cilat janë më të varfëra. Qeveria Daneze ofron bursë për të gjitha universitetet e Danimarkës.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Anglo-American University Prague, Republika Ceke
  Afati deri: I pacaktuar
Bursa: Nga 10%-100% në bazë meritore
E hapur: Për të gjithë studentët nga e gjithë bota

Anglo-American University Prague ofron bursë për studentët të cilët posedojnë nota të larta dhe te cilet kanë aftësi të shkëlqyera. Fakultetet që ky universitet ofron bursë janë: Biznesi, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Shkenca Sociale dhe Humane, Gazetari dhe Jurdik.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga Fullbright Program Grants
 Afati deri: I pacaktuar
Bursa: E plotë
E hapur: Për të gjithë shtetasit Amerikan dhe jo-Amerikan

Fullbright Program Grants ofron bursa për të gjithë studentët të cilët zgjedhin të studiojnë në SHBA.

Kliko për më shumë informata
Burse nga Linfield College, USA
   Afati deri: I pacaktuar
Bursa: 10.000$
E hapur: Për studentët nga e gjithë bota

Linfield College ofron bursë për të gjithë studentët e botës, në të gjitha degët e këtij kolegji.

Kliko për më shumë informata