Universum Buletini i Bursave Ndërkombëtare

Nr. 2: 16/05/2013
Të nderuar,

Jeni duke lexuar numrin e dytë të përmbledhjeve të bursave, trajnimeve, internshipeve dhe konferencave ndërkomëbtare të cilat janë shpallur nga universitete dhe institucione të ndryshme anë e mbanë botës.

Kjo përmbledhje përgaditet nga Kolegji Universum dhe distribuohet në formë të newsletter dhe së shpejti edhe përmes web-faqës se posaqme. Ndjehuni të lirë të shkruani në buletini@universum-ks.org për informata dhe ndihmë.

Kolegji Universum është në shërbim të shoqërisë kosovare. Ju faleminderit për besimin dhe mbështetjen e vazhdueshme.

Bursa Master

  Bursë nga University of Sydney, Australi
Afati deri: 31 Qershor-15 Dhjetor
Bursa: E plotë, mbulon të gjitha shpenzimet
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar
University of Sydney, njw nga universitetet me te mira, ofron bursa të plotë për të gjithë studentët ndërkombëtar.
Kliko për më shumë informata
  Bursë nga Bristol University, Britani e Madhe
Afati deri: 24 Maj
Bursa: 8500 Funta për 3 vjet
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar

Bristol University ofron burse 8500 funta e cila ndahet për 3 vjet për të gjithë studentët ndërkombëtar të cilët janë të shkëlqyshëm.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga Sheffield Hallam University, Angli
Afati deri: 30 Qershor – 1 Nëntor
Bursa: 50% deri 100%
E hapur: Për studentët e shteteve jo anëtare në BE

Sheffield Hallam University ofron bursë për studentet e shteteve jo anëtare në BE, të cilët kanë aftësi në gjuhën angleze dhe kanë notë mesatare të lartë. Bursa ofrohet për të gjitha fushat e studimit që poedon universiteti.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga Westminster University, Angli
Afati deri: 31 Maj – 1 Nëntor
Bursa: E plotë, mbulon të gjitha shpenzimet si dhe koston e udhëtimit
E hapur: Për studentët e vendeve në zhvillim

Westminster University ofron bursë të plotë për studentët e vendeve të varfëra. Studentët duhet të jenë të shkëlqyer si dhe në gjendje jo të mirë financiare. Ky universitet ofron bursë në të gjitha fushat e studimit.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga University of West London, Angli
Afati deri: 23 Gusht 2013
Bursa: 5000 funta
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar

University of West London ofron 100 bursa studimi për të gjithë studentët ndërkombëtar.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga Qeveria Australiane
Afati deri: Qershor – Tetor 2013
Bursa: E plotë, mbulon të gjitha shpenzimet
E hapur: Për studentët ndërkombëtar

Qeveria Australiane ofron bursë për të gjithë studentët ndërkombëtar, të cilët dëshirojnë të studiojnë në universitetet Australiane. Bursa ofrohet në të gjitha fushat e studimit.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga University of West England, Angli
Afati deri: 31 Maj 2013
Bursa: E plotë
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar

University of West England ofron bursë për të gjithë studentët ndërkombëtar. Bursa ofrohet në të gjitha fushat e studimit.

Kliko për më shumë informata

Bursa Bachelor

  Bursë nga Sheffield Hallam University, Angli
Afati deri: 30 Qershor 2013
Bursa: 50% deri 100%
E hapur: Për studentët e shteteve jo anëtare në BE

Sheffield Hallam University ofron bursë në të gjitha fushat e studimit për studentet që vijnë nga shtetet që nuk janë anëtare në BE, që kanë aftësi në gjuhën angleze dhe posedojnë notë të lartë mesatare.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga University of Sydney, Australi
Afati deri: 31 Qershor-15 Dhjetor
Bursa: E plotë, mbulon të gjitha shpenzimet
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar
University of Sydney, njw nga universitetet me te mira, ofron bursa të plotë për të gjithë studentët ndërkombëtar.
Kliko për më shumë informata
Bursë nga Westminster University, Angli
Afati deri: 31 Maj 2013
Bursa: E plotë, mbulon të gjitha shpenzimet si dhe koston e udhëtimit
E hapur: Për studentët e vendeve në zhvillim

Westminster University ofron bursë të plotë për studentët e vendeve të varfëra. Studentët duhet të jenë të shkëlqyer si dhe në gjendje jo të mirë financiare. Ky universitet ofron bursë në të gjitha fushat e studimit.

Kliko për më shumë informata
Bursë nga University of West London, Angli
       Afati deri: 23 Gusht 2013
Bursa: 5000 funta
E hapur: Për të gjithë studentët ndërkombëtar

University of West London ofron 100 bursa studimi për të gjithë studentët ndërkombëtar.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga CEEPUS Austria
Afati deri: 15 Qershor 2013
Bursa: E plote
E hapur: Për vendet e Ballkanit Perëndimor
CEEPUS Austria ofron bursë për studentët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku bënë pjesë edhe Kosova. CEEPUS ofron bursë për studime në të gjitha universitetet e Austrise. Fakultetet ku bursa ofrohet jane: Agrokulturë, Art, Muzikë, Ekonomiks dhe Biznes, Juridik, Mjeksi, Shkenca Natyrore dhe Sociologji.

 

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga CEEPUS Bulgaria
Afati deri: I pacaktuar
Bursa: mbulon gjysmën e shpenzimeve (50%)
E hapur: Për studentët nga vendet e Ballkanit Perendimor

CEEPUS Bulgaria ofron bursë 50% për studentët e Ballkanit Perendimor, ku bënë pjesë edhe Kosova. CEEPUS ofron bursë në të gjitha universitetet e Bullgarisë.
Fakultetet ku ofrohet bursa janë: Agrokulturë, Arkitekturë dhe Dizajn, Inxhinieri Civile, Art, Muzikë, Shkenca Kompjuterike, Ekonomiks dhe Biznes, Edukim, Gazetari, Juridik, Mjeksi etj.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga CEEPUS, Republika Ceke
Afati deri: 15 Qershor 2013
Bursa: E plotë
E hapur: Për vendet e Ballkanit Perëndimor

CEEPUS Republika Ceke ofron bursë të plotë për studentët e Ballkanit Perëndimor, ku bënë pjesë edhe Kosova. CEEPUS ofron bursë studimi në universitetet publike të Cekisë. Fakultetet apo fushat e studimit ku ofrohet bursa janë: Agrokulturë, Arkitekturë dhe Dizajn, Inxhinieri Civile, Art, Muzikë, Shkenca kKompjuterike, Ekonomiks dhe Biznes, Edukim, Gazetari, Juridik, Mjeksi etj.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga CEEPUS, Hungari
Afati deri: 15 Qershor 2013
Bursa: E plotë
E hapur: Për studentët nga vendet e Ballkanit Perëndimor

CEEPUS Hungaria ofron bursë të plotë për studentët e Ballkanit Pervndimor, ku bënë pjesë edhe Kosova. CEEPUS ofron bursë në të gjitha universitetet e Hungarisë. Fakultetet ku ofrohet bursa janë: Agrokulturë, Arkitekturë dhe Dizajn, Inxhinieri Civile, Art, Muzikë, Shkenca Kompjuterike, Ekonomiks dhe Biznes, Edukim, Gazetari, Juridik, Mjeksi etj.

Kliko për më shumë informata
  Bursë nga CEEPUS, Poloni
Afati deri: 31 Tetor 2013 për afatin pranveror
Bursa: E plotë
E hapur: Për studentët nga vendet e Ballkanit Perëndimor

CEEPUS Republika Ceke ofron bursë të plotë për studentët e Ballkanit Perëndimor, ku bënë pjesë edhe Kosova. CEEPUS ofron bursë studimi në universitetet publike të Cekisë. Fakultetet apo fushat e studimit ku ofrohet bursa janë: Agrokulturë, Arkitekturë dhe Dizajn, Inxhinieri Civile, Art, Muzikë, Shkenca kKompjuterike, Ekonomiks dhe Biznes, Edukim, Gazetari, Juridik, Mjeksi etj.

Kliko për më shumë informata
Facebook Twitter LinkedIn YouTube
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s