Mireserdhet ne blogun e Kolegjit UNIVERSUM!

Ky blog është në dispozicion të profesorëve, studenteve dhe stafit te Universum-it.

Qëllimi kryesor i këtij blogu është të mbështesë mësimdhënien, studimin dhe mendimet e ndryshme qe kontribuojnë në zhvillim të shoqërisë sonë.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s